מים לגינון במרחב הכפרי

לאחרונה פנו אלינו מספר צרכנים העושים שימוש במים לגינון הציבורי, ברשויות המקומיות ובהתיישבות הכפרית המתכננת לקבלת הבהרות בנושא זה, במצב הקיים ולאור תיקון 27 לחוק המים.

ארגון עובדי המים פנה לעו"ד לילך רזניק (משרד בלטר-גוט-אלוני), לקבל את התייחסותה לסוגיית הקצאת המים ותעריפי המים לנוי הציבורי . להמשך הכתבה לחץ כאן

 

 

מים לגינון במרחב הכפרי - תקציר - עו"ד לילך רזניק

מים לגינון במרחב הכפרי מצב קיים לאור תיקון 27 לחוק המים - עו"ד לילך רזניק

 

 

מדי מים ומערכות קר"מ

 

רכישה, אחריות ושירות של מדי מים ומערכות קר"מ במתקני ההפקה שברשות - עדכון 12/2017 של רשות המים

 

 

מאגרי מים

לאחרונה פנו אלינו מספר ספקים/צרכנים המספקים מים באיכויות נחותות (קולחין, מי שיטפונות וכו'), הן ברשויות המקומיות והן בהתיישבות הכפרית המתכננת, לקבלת הבהרות בנושא של תחזוקת המאגרים ואחריות הספק ונושאי תפקידים בארגון.
עקב מורכבות ומשמעות הדברים, פנה ארגון עובדי המים לקבלת הבהרות בנדון לעו"ד לילך רזניק (בלטר-גוט-אלוני), לקבלת חוות דעת מקצועית בנדון. להמשך הכתבה לחץ כאן

 

 

חובות ומטלות עפ"י דין על מאגרי המים - נוסח מלא - עו"ד לילך רזניק

חובות ומטלות עפ"י דין על מאגרי המים - תקציר - עו"ד לילך רזניק

 

 

תשלום חשבונות המים ל"מקורות" – הערות מקצועיות

 

בתאריך 13.2.2019 נערך בקיבוץ מצר יום עיון של ארגון עובדי המים בנושא הסכם המים החדש והשלכות תיקון 27 לחוק המים.
במסגרת הרצאתה של עו"ד לילך רזניק (וינר/רזניק), הועלה גם נושא מועד תשלום חשבונות המים לחברת "מקורות".
התייחסות מקצועית לאמירתה של עו"ד רזניק קיבלנו מעו"ד אבנר צור (בלטר-גוט-אלוני טבריה).

מצאנו לנכון, להציג בפניכם את התייחסותם המקצועית של שני עו"ד הנכבדים לנקודה זו, התייחסות הנוגעת במשמעות אי התשלום לחברת "מקורות" במקרים מסוימים.

בשני המסמכים ניתן לראות שאין פער גדול בעמדות המקצועיות שהוצגו וההמלצה המקצועית היא לשקול את צעדי מקבל החשבון בזהירות ובמקצועיות.

לאור דברי שני עו"ד, המלצתנו לציבור החייבים בתשלום לבחון את הדברים בצורה יסודית
ובסיוע אנשי מקצוע.

אנו מודים לעו"ד אבנר צור ועו"ד לילך רזניק, על הערותיהם המלומדות.

 

ארז ויסמן – מנכ"ל

 

חוות דעת - עו"ד אבנר צור

חוות דעת - עו"ד לילך רזניק

 


כנס בשיתוף חברת "מקורות" 2021

כנס בשיתוף "מקורות" 23.11.2021- מבנה ארגוני- דני סופר, סמנכ"ל מקורות

כנס בשיתוף "מקורות"  23.11.2021-  תעודת הזהות של החקלאות בישראל- אילנה דרור,כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל

כנס בשיתוף "מקורות"  23.11.2021- מוכנות משק המים בישראל לשנת 2050- אברום בן יוסף, סמנכ"ל הנדסה במקורות

 

יום עיון קידוחים 2021

יום עיון קידוחים פרטיים 8.6.2021- רגולציה וכלכלה- מתן רז

יום עיון קידוחים פרטיים- 8.6.2021- אביזרי הקידוח ויעילות המשאבה- טל רודיטי

 

השתלמות מאגרים ינואר 2020 - איכות מים - מוטי פלדלייט

השתלמות מאגרים ינואר 2020 - עבודות עפר - רז וייסמן

השתלמות מאגרים ינואר 2020 - עמיעד - סינון מי מאגרים

השתלמות מאגרים ינואר 2020 - פרויקטים פוטו ולטאיים - גולן סולאר

השתלמות מאגרים ינואר 2020 - ייעודים ושימושים שונים - צבי רבהון

השתלמות מאגרים ינואר 2020 - שימוש בקולחי בנימינה

 

כנס מפיקים פרטיים - 13 בפברואר 2019 - אסף לוי

כנס מפיקים פרטיים - 13 בפברואר 2019 - ארז ימיני

כנס מפיקים פרטיים - 13 בפרואר 2019 - משה רביד

כנס מפיקים פרטיים - 13 בפרואר 2019 - משרד החקלאות

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - ארז ימיני

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - יוסי לנגוצקי

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - מתן רז

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - תמי שור

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - טל רודיטי

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - טופקו

יום עיון - טיפול בשפכי רפתות 2016 - רוני זיגלר

יום עיון - טיפול בשפכי רפתות 2016 - חברת אילתיס

יום עיון - טיפול בשפכי רפתות 2016 - ארז ימיני

יום עיון - טיפול בשפכי רפתות 2016 - משרד הבריאות

יום עיון - טיפול בשפכי רפתות 2016 - משה רביד


קורס משאבות - יסודות הידראוליקה - זיו אוהר

קורס משאבות - מערכות שאיבה - ראובן ויינגרטן ברמד

קורס משאבות - ויסות, לחץ, ספיקה ומפלס - ראובן ויינגרטן ברמד

קורס משאבות - הרצאה ראשונה - טל רודיטי

קורס משאבות - הרצאה שניה - טל רודיטי

קורס משאבות - הרצאה שלישית - טל רודיטי

קורס משאבות הרצאה רביעית - טל רודיטי

קורס משאבות - הרצאה חמישית - טל רודיטי

קורס משאבות - טופקו

שאלון מערכת שאיבה + טופס נתנוני מערכת

קורס משאבות ינואר 2019 -הפעלה נכונה של ממיר תדר

קורס משאבות ינואר 2019 -קידוחים

קורס משאבות ינואר 2019 - ממירי תדר

קורס איכות מים מוטי - איכות מים

קורס איכות מים - מדדים

קורס איכות מים - ניטור

קורס איכות מים - שימוש במי קולחין

קורס פחת מים - איתור נזילות ומכשור

קורס פחת מים - איתור תשתיות

קורס פחת מים - פחת מים - מוניציפלי


 סיור התפלת מים - הנקז הדרומי  9-2016 - ישראל גב

המצב ההידרולוגי של ההיקוות באגן הכנרת-רשות המים


כנס אג"מ אפריל 2018 

חזון הארגון: המשך קיומה של חקלאות בארץ לרווחת החקלאים, האזרחים ולביטחון המדינה

אגודה חקלאית שיתופית בע”מ, נוסד בשנת 1954 במטרה ליעל את השימוש במים, לשפר ולשכלל את מערכות המים של לקוחות האגודה וצרכני המים, להכשיר אנשי ניהול ותפעול, לקדם ולשפר את הטכנולוגיה והידע התפעולי והניהולי של מערכות לאספקת מים, השקיה, ניצול שפכים והשבת קולחים.ארגון עובדי המים מאגד ישובים רבים מהמגזר הכפרי (קיבוצים ומושבים), ארגונים, מועצות ואגודות מים, מעניק לחבריו וללקוחותיו טיפול אוביקטיבי ומקצועי בנושאי התשתיות הזורמות ומשמש לחבריו נציג מקצועי בתחומי המים השונים. צוות העובדים בארגון מורכב מאנשי מקצוע מהמובילים בישראל והינו מקצועי ועתיר נסיון במכלול רחב של נושאים הקשורים לתחום המים. השילוב ושיתוף הפעולה בין כל הגורמים במשרד מאפשר מתן פתרונות כוללים ובעלי כדאיות כלכלית.

מטרת הארגון לשכלל ולקדם את התנאים הכלכליים של חבריה בהתאם לעקרונות קואופרטיביים ובייחוד:

  • לפתח, לשכלל ולייעל את משק המים בישובים החקלאיים
  • להורות ולייעץ לחברים ולהדריכם בכל הקשור בסידור מתקני מים, שיטות השקיה ושכלולם, שימוש חסכוני במים וכד'לטפל בתכנון מקורות המים, בביצוע רשת המים לישובים החקלאיים. לעמוד בקשר עם עובדי המים במשקים ולתת להבם הדרכה מקצועית לקידום הענף
  • להתקשר בשם חבריה עם מוסדות שונים ויחידים. לייצג את חברי האגודה בהסכמים ובחתימת חוזים שונים עם כל גוף שהוא
    הארגון מורכב מאנשים בעלי ידע רב וניסיון ייחודי במגוון רחב של נושאים הקשורים למים. מומחים אלה מספקים ללקוחות הארגון היצע רחב של פתרונות מנקודת מבט כוללת. בין לקוחות הארגון: רשויות מקומיות, תאגידי מים, אגודות חקלאיות, אגודות מים, קיבוצים, מושבים וחקלאים.

ריכוז מומחים, צבירת ידע וניסיון בארץ ובחו”ל, חשיפה לכל גורמי המשק וצרכני המים במדינה ופרישה המכסה את כל אזורי הארץ, מאפשרים לחברי הארגון וללקוחותיו ליהנות משירות מקצועי, מחדשנות טכנולוגית ומכיסוי רחב של משק המים הארגוני, הרשותי והיישובי, על מגוון היבטיו.

 

blue

קורסים וימי עיון

blue hover

קורסים וימי עיון

קרא עוד

red

מדורי הארגון

red hover

מדורי הארגון

קרא עוד

orange

שרותי הארגון

orange hover

שרותי הארגון

קרא עוד

green

משולחן הרגולציה

green hover

משולחן הרגולציה

קרא עוד

slideshows
legal opinions

ארגון עובדי המים - אגודה חקלאית שיתופית, הארגון נוסד בשנת 1954 במטרה ליעל את השימוש במים, לשפר ולשכלל את מערכות המים של לקוחות האגודה וצרכני המים, להכשיר אנשי ניהול ותפעול, לקדם ולשפר את הטכנולוגיה והידע התפעולי והניהולי של מערכות לאספקת מים, השקיה, ניצול שפכים והשבת קולחים.

ארגון עובדי המים מאגד ישובים רבים מהמגזר הכפרי (קיבוצים ומושבים ומעניק לחבריו וללקוחותיו- תאגידי מים, אגודות מים, מועצות וארגונים שונים טיפול אוביקטיבי ומקצועי בנושאי התשתיות הזורמות ומשמש לחבריו נציג מקצועי בתחומי המים השונים.
צוות העובדים בארגון מורכב מאנשי מקצוע מהמובילים בישראל והינו מקצועי ועתיר ניסיון במכלול רחב של נושאים הקשורים לתחום המים.

השילוב ושיתוף הפעולה בין כל הגורמים במשרד מאפשר מתן פתרונות כוללים ובעלי כדאיות כלכלית.

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם

קוד חדש בבקשה!
facebook
הרשמה לניוזלטר

הרשמה לניוזלטר