פרויקט תכנון פותר רשת להובלת מים

ההשקיה בישראל מבוססת, רובה ככולה, על השקיית לחץ וזאת גם בהם ניתן להשקות בגרביטציה מבחינה טופוגרפית של הקרקע.הסיבה העיקרית לכך נובעת מהצורך לייעל ולחסוך במים ככל האפשר עקב מגבלות המים החמורות הקימות בארץ. ההשקיה בלחץ גרמה לכך שעם עליית מחירי האנרגיה בעולם, גדל חלקו היחסי של מרכיב עלות האנרגיה בעלות הכללית של המים

 פרוייקט תכנון פותר רשת להובלת מים

ההשקיה בישראל מבוססת, רובה ככולה, על השקיית לחץ וזאת גם בהם ניתן להשקות בגרביטציה מבחינה טופוגרפית של הקרקע.הסיבה העיקרית לכך נובעת מהצורך לייעל ולחסוך במים ככל האפשר עקב מגבלות המים החמורות הקימות בארץ. ההשקיה בלחץ גרמה לכך שעם עליית מחירי האנרגיה בעולם, גדל חלקו היחסי של מרכיב עלות האנרגיה בעלות הכללית של המים.
במסגרת המאמצים לבלום את הגידול הזה ובעידוד משרד האנרגיה והתשתיות בצע ארגון עובדי המים סקר פוטנציאל חסכון אנרגיה במערכות מים בקיבוצים ובמושבים. בסקר נמצא שבמשקים רבים צריכת המים גבוהה בכ- 20%-30% מהנדרש דהיינו צריכה מיותרת של כ- 100-200 אלף קוט"ש/שנה .
עובדה זו מחייבת התייחסות ותשומת לב מיוחדת לנושא וכפי שבעבר מגבלות המים גרמו לפיתוח מואץ של שיטות לייעול ההשקיה, כן גם כיום מחייב מחיר האנרגיה פיתוח שיטות וגישות להקטנת צריכת היתר למינימום האפשרי.
הגורמים העיקריים המשפיעים על צריכת יתר אנרגיה הם: המשאבה, אופן וכושר העברת המים של הרשת.
לעתים ניתן לאתר ע"י מפספר בדיקות פשוטות את גורמי צריכת היתר של משאבה, חוסר תיאום בין צריכת והפעלת משאבות, מוליכות נמוכה של קו וכו'.
לעתים, במערכות מורכבות הכוללות בוסטרים, מספר קידוחים ומקורות מים אחרים מתחייב ניתוח המערכת באמצעות "פותר רשת" המנתח בעזרת מחשב ומציג את אופן ההתנהגות ההידראולית של מערכת המים.

השיפורים הנבדקים בעזרת "פותר רשת" הינם בתחומים הבאים:

 • שינוי משטרי תפעול המערכת או פירוק יחידת שאיבה גדולה למשאבות קטנות
 • התאמת פיקוד להפעלה אוטומטית של משאבות בהתאם לספיקות וללחצים הנדרשים בנקודות האספקה
 • חיזוק קוים ושימוש באביזרים הידראוליים מתאימים
 • שינוי אזורי לחץ לגבי כל אחד מהשיפורים הנבדקים מושבת התרומה לחסכון באנרגיה והעלות הכספית הכרוכה בביצועו, כך שניתן לשקול כלכלית כדאיות ביצוע השיפור המוצע.

מקורות לאספקת המים:

 • משאבות
 • ברכות ומאגרים
 • חיבורי צרכן לספקי המים – מקורות , אגודת מים

 תוכנת פותר רשת:

 • מכילה "מנוע" אנליזה הידראולית מדויקת
 • חישוב הפסדי לחץ בחיכוך ע"י שימוש בנוסחת הייזן ויליאמס, או דרסי וויסבך
 • מייצגת מפלי לחץ בזויות, חיבורים וכד'
 • כוללת נתוני משאבות קבועות או עם שינוי מהירות
 • חישוב עלות אנרגתית
 • ייצוג לסוגים שונים של מגופים כולל סגירה, אל-חוזר, ויסות לחץ, ויסות ספיקה.

אנליזה הידראולית:

 • המודל הינו סימולטור הידראולי המחשב את נתוני המערכת:
 • עומסי הלחץ בצמתים
 • ספיקות דרך הקווים
 • סימולציה של הלחצים לפי שינויי הלחץ במאגר ושינויים בצריכה
 • איזון החישובים בצמתים במספר איטרציות ברשת לקבלת הלחץ 

 

poterreshet

לשאלות ופרטים נוספים

נא מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם

קוד חדש בבקשה!
facebook
הרשמה לניוזלטר

הרשמה לניוזלטר