מדור תכנון

מדור תכנון

המדור מספק פתרונות תכנוניים בהתאם לדרישת הלקוחות, תוך הסתייעות ושיתוף מומחים מתוך הארגון בתחומי: חשמל,אוטומציה ובקרה, משאבות ומכוני שאיבה, צנרת ואביזרי סינון, איכות מים והנדסת סביבה.

בעת הצורך, המדור נעזר בייעוץ חיצוני כמו יועצי קרקע, הגנה קטודית ועוד.

תכנון ושדרוג

פיקוח והגשת תכניות

סקרים ומיפוי

תכנוןs

יתרון יחסי – מה יש לנו ואין לאחרים ?!

  • פתרונות ייחודיים לעומס אורגני במערכות הטיפול בשפכים חקלאיים
  • ידע רב וניסיון רב שנים במערכות צנרת לסוגיהן
  • מומחיות איטום מאגרים
  • "שומרים על הירוק"

עובדי המדור משה רביד בוגר הטכניון להנדסה חקלאית וכן צוות הנדסאים ושרטטים
בתחומי הנדסת בניין, תכנון נוף והנדסה כימית .

פרויקטים

שאיבה שנייה – עריכת תיק הגשה לרשות המים לשם החזר כספי עבור שאיבה שנייה לרשות המים.
כולל: פענוח הנדסי של הובלת מים לאחר פתיחת בוסטר נוסף לשם שאיבה שנייה, חישובי האנרגיה המושקעת והעמדת הנתונים במודל נורמטיבי לשם שיערוך גובה ההחזר הכספי ללקוח.

סקר בקרת תחזוקת מאגרים- אישור מכסות המים לשנת 2009 על-ידי רשות המים מותנה בביצוע סקר בהתאם להנחיות הרשות.
כולל: בדיקות, הפקת דו"ח מקיף ללקוח הכולל המלצות לתיקון הליקויים , בדיקה חוזרת והפקת דו"ח סופי המיועד לרשות המים.

"שומרים על הירוק" – השקיית גינון במים מושבים, שדרוג מערך ההשקיה הגנני ותכנון נוף אדריכלי הכולל סוגי צמחיה חסכנית במים.


 

מנהל המדור - עידו גולדסמן

נייד:  052-5014626 דוא"ל: ido@iwwa.co.il