בדיקות בוצה במאגרי השקיה

קיימים שימושים שונים במאגרי מים שדורשים ביצוע בדיקת בוצה במאגר