מדור ניהול משאבי מים

מדור ניהול משאבי מים

המדור מתמחה במתן שירותי ייעוץ, ארגון וליווי בתחום ניהול משאבי המים למספר רב של לקוחות: חקלאים, משקים, רשויות וחברות מסחריות וציבוריות.
הפעילות נעשית תוך בחינה אינטגרטיבית של מכלול ההיבטים:

פעילויות המדור

ניהול משאבי מיםs

יתרון יחסי מה יש לנו שאין לאחרים?!

  • ניסיון רב שנים בייצוג וליווי חקלאים, משקים וחברות בהתנהלותם מול מוסדות ומשרדי ממשלה.
  • הגינות ויושרה שבזכותם זוכים אנשי המדור בהכרה מקצועית ולשיתוף פעולה מן הרשויות העוסקות בתחום המים, בהיקף ארצי ומקומי.
  • בקיאות רבה בסוגיות עלויות המים והפקתם

חלק מהפרויקטים בהם טיפל המדור


eitan israeli

 

מנהל המדור - איתן ישראלי

נייד:  050-3750672  דוא"ל: eitan@iwwa.co.il