איתור פחת מים

איתור פחת מים

מדינת ישראל מאבדת מדי שנה למעלה מ- 150 מיליון מטר/קוב בשל ליקויים בתשתיות מים הגורמים לפחת ודלף. 

פעילות הארגון ביצועית באפיה ומתמקדת באיתור פחת מים במגזר העירוני והכפרי. מומחי מדור ניהול משק המים עורכים בדיקות בשטח באמצעות ציוד המתאים לאיתור נזילות ודליפות בעומק של עד 7 מטרים ובדיוק של עד 40 ס"מ ממקום הנזילה.

       pchatmaim

פרטי קשר: רון זיוון  טל' 050-6798627 דואר אלקטרוני ron@iwwa.co.il