כנס מפיקים פרטיים - 13 בפברואר 2019 - אסף לוי

כנס מפיקים פרטיים - 13 בפברואר 2019 - ארז ימיני

כנס מפיקים פרטיים - 13 בפרואר 2019 - משה רביד

כנס מפיקים פרטיים - 13 בפרואר 2019 - משרד החקלאות

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - ארז ימיני

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - יוסי לנגוצקי

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - מתן רז

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - תמי שור

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - טל רודיטי

כנס אספקת מים - 15 בינואר 2018 - טופקו

יום עיון - טיפול בשפכי רפתות 2016 - רוני זיגלר

יום עיון - טיפול בשפכי רפתות 2016 - חברת אילתיס

יום עיון - טיפול בשפכי רפתות 2016 - ארז ימיני

יום עיון - טיפול בשפכי רפתות 2016 - משרד הבריאות

יום עיון - טיפול בשפכי רפתות 2016 - משה רביד


קורס משאבות - יסודות הידראוליקה - זיו אוהר

קורס משאבות - מערכות שאיבה - ראובן ויינגרטן ברמד

קורס משאבות - ויסות, לחץ, ספיקה ומפלס - ראובן ויינגרטן ברמד

קורס משאבות - הרצאה ראשונה - טל רודיטי

קורס משאבות - הרצאה שניה - טל רודיטי

קורס משאבות - הרצאה שלישית - טל רודיטי

קורס משאבות הרצאה רביעית - טל רודיטי

קורס משאבות - הרצאה חמישית - טל רודיטי

קורס משאבות - טופקו

שאלון מערכת שאיבה + טופס נתנוני מערכת

קורס משאבות ינואר 2019 -הפעלה נכונה של ממיר תדר

קורס משאבות ינואר 2019 -קידוחים

קורס משאבות ינואר 2019 - ממירי תדר

קורס איכות מים מוטי - איכות מים

קורס איכות מים - מדדים

קורס איכות מים - ניטור

קורס איכות מים - שימוש במי קולחין

קורס פחת מים - איתור נזילות ומכשור

קורס פחת מים - איתור תשתיות

קורס פחת מים - פחת מים - מוניציפלי


 סיור התפלת מים - הנקז הדרומי  9-2016 - ישראל גב

המצב ההידרולוגי של ההיקוות באגן הכנרת-רשות המים


כנס אג"מ אפריל 2018 

 


 משק המים בישראל - ארז וייסמן