התייעלות וחסכון במי השקיית שטחי נוי ציבורי

אחר חמש שנות בצורת רצופות וצפי לנוספות, צפויים קיצוצים משמעותיים בממכסות המים לשתייה וכתוצאה מכך הראשונים להיפגע יהיו שטחי הנוי הציבורי ברשויות המוניציפליות ובמגזר הכפרי.
כדי להתמודד עם ייבוש הגנים הציבוריים ושטחי הנוי, ארגון עובדי המים פיתח מודל תכנוני שיאפשר צימצום של עד 30% מצריכת המים לגינון.

סרטון המציג פתרון לבעייה המסתמנת בשנים הקרובות בהשקיית שטחי נוי ציבורי